Fabrikkenseminaret

Dato: 20. september 
Tidspunkt:
kl. 09.55 - kl. 14.50
Sted: Fabrikken og Tyrilisenteret
Pris: kr. 700,-

www.fabrikken.org/fabrikkenseminar

Er du selvstendig næringsdrivende, administrator, politiker, forsker, student eller rett og slett nysgjerrig? Da er du i målgruppa til Fabrikkenseminaret, det fjerde i rekken. Meld deg på før 1. september, helt nederst på denne siden!

KULTURELLE OG KREATIVE NÆRINGER — HVA VET VI NÅ?
I år feirer vi Kunnskapsverkets 5 år med forskning på kreative og kulturelle næringer. Gjennom 28 rapporter og prosjekt er søkelyset satt på filmbransje, musikkbransje, scenekunst, bokbransjen, spillbransjen, festivaler og arrangement, støtteapparat, språk og begrep – for å nevne noe. Hva vet vi nå? Hvordan er det relevant for aktørene i disse bransjene? I første del av Fabrikkenseminaret i år presenterer Kunnskapsverket funn fra forskningen, kommentert og illustrert av blant andre Employ, Kunstgjødsel, Lillywood, Lean Business, Det Andre Teateret, Teknopilot, Coworking Norge og Longyear United.

I den andre delen av seminaret spør vi hvordan vi skal bruke denne kunnskapen videre. Hva skjer videre etter Kunnskapsverket? Hva er på gang av nye satsinger for å støtte næringene? Er det nødvendig å skille kreative og kulturelle næringer fra andre næringer? Er det fortsatt behov for egne satsinger på disse? Vi blir oppdatert og tar debatten.

I mellom slagene blir det lunsj med improteater ved Det Andre Teateret.

Les mer på: www.fabrikken.org/fabrikkenseminar