TEATERSPORTSEMINAR
«VEIEN VIDERE FOR NM TEATERSPORT ™»

TEATERSPORTSEMINAR

Dato: 21. september 
Tidspunkt:
kl. 13.00 - kl. 16.00
Sted: Kulturhuset Banken

Norsk Amatørteaterforbund inviterer bredt til en idédugnad på hvordan vi på best mulig måte kan videreføre og utvikle NM Teatersport ™ i årene fremover.

Målet med seminaret er å samle flest mulig representanter fra impromiljøene i Norge for å lufte gode ideer og innspill til hvordan vi skal organiserer både NM´en på Lillehammer og legge til rette for de som ønsker å arrangere de regionale uttakene i fremtiden.

Vi vet det finnes både store og små improvisasjonsmiljøer rundt i hele landet. Intet miljø er for lite eller for stort til å delta på dette seminaret.

Vi starter seminaret med en liten matbit og noe å drikke slik at blodsukkeret er noenlunde i vater før vi kaster oss ut i idémyldring og tanker omkring temaet.

• Hvilke muligheter har vi til å rekruttere etablerte og nye lag til NM Teatersport ™?
• Skulle vi forsøke å få til et Nordisk Mesterskap i Teatersport ™?
• Hvordan ser vi på deltakelsen amatør/profesjonell?
• Hva med aldersgrensen på 16 år, er det greit?
• Er det smart å ha regionale uttak slik vi har pleid å ha det, i seks landsdeler (Nord-, Sør-, Øst-, Vest-, Midt-Norge og Innlandet?
• Hvem er det som på best måte kan ivareta, organisere og gjennomføre regionale uttak, og hvilke behov har de regionale arrangørene?
• Hva er den ultimate Teatersportforestillingen?
• Det gjeldene regelverket for NM Teatersport. Vi ser på dette. Bør vi endre noe?
• Hvilke øvelser og teknikker bør deltakerne på NM ha kjennskap til?
• Bør det være en premie for vinnerlaget i form av et stipend som kan brukes til å utvikle laget enten ved kursing eller inspirasjonsreise?
• Andre innspill og ideer som dukker opp underveis i seminaret.

Jo flere hoder vi er jo flere innspill og gode ideer dukker opp.

Velkommen skal dere være alle som en.

Påmelding til helen@natf.no
Slå gjerne på tråden om dere har spørsmål. Tlf.: 418 50 555 (Helen, Norsk Amatørteaterforbund)

Det vi trenger om deg som kommer er følgende:
• Navnet ditt/deres
• Mobilnummer
• E-post adresse
• Skal du/dere overvære Teatersportforestillingen lørdag kveld?
• Om det er noen spesielle behov på mat/allergier

Les mer om Teatersportforestillingen lørdag kveld (etter seminaret) her